2020 ශ්‍රී ලංකා පිහිනුම් තටාකයේ කාල සටහන නිකුත් වෙයි

105

නව දශකය ආරම්භ වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා පිහිනුම් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ඉදිරි කාලය ඉතා කාර්යබහුල වීමට නියමිත ය. ඒ 2020 වසර පුරාවට විහිදී ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත පිහිනුම් තරගාවලි රැසක් නිසාවෙනි.  මැතිව්ගේ ගෙලට රන් 7ක් සහ රිදී පදක්කමක් නේපාලයේ කත්මණ්ඩු අගනුවර දී පැවැත්වෙන 13 වැනි දකුණු ආසියානු…… ආධුනික මට්ටමේ සිට ජාතික මට්ටම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

නව දශකය ආරම්භ වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා පිහිනුම් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ඉදිරි කාලය ඉතා කාර්යබහුල වීමට නියමිත ය. ඒ 2020 වසර පුරාවට විහිදී ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත පිහිනුම් තරගාවලි රැසක් නිසාවෙනි.  මැතිව්ගේ ගෙලට රන් 7ක් සහ රිදී පදක්කමක් නේපාලයේ කත්මණ්ඩු අගනුවර දී පැවැත්වෙන 13 වැනි දකුණු ආසියානු…… ආධුනික මට්ටමේ සිට ජාතික මට්ටම…