වෙරළ වොලිබෝල් වැඩි ගෞරවය ගුවන් සහ යුද හමුදාවට

485

SUNQUICK ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ බීච් වොලිබෝල් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරග අද (19) අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ වෙරළ වොලිබෝල් පිටියේ දී සාර්ථකව අවසන් විය. පැවැත්වූ තරග වට අවසන් වූ පසුව වයස අවුරුදු 21න් පහළ කාන්තා ශූරතාවය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයේ අසංගා/…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

SUNQUICK ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ බීච් වොලිබෝල් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරග අද (19) අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ වෙරළ වොලිබෝල් පිටියේ දී සාර්ථකව අවසන් විය. පැවැත්වූ තරග වට අවසන් වූ පසුව වයස අවුරුදු 21න් පහළ කාන්තා ශූරතාවය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයේ අසංගා/…