ජය සොයන සාන්තුවරයෝ 85 වැනි වරටත් ගැටෙන්නට පෙර

143

කොළඹ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය අතර 85 වැනි වරටත් පැවැත්වෙන සාන්තුවරයන්ගේ සටන වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය මාර්තු මස 1 සහ 2 දෙදින කොළඹ පී. සරා ඕවල් පිටියේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ය. බවන්ත සහ අංජු ඉසිපතනය පාලනය කරයි පාසල් ක්‍රිකට් … මෙවර තරගයේ දී සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයීය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කොළඹ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය අතර 85 වැනි වරටත් පැවැත්වෙන සාන්තුවරයන්ගේ සටන වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය මාර්තු මස 1 සහ 2 දෙදින කොළඹ පී. සරා ඕවල් පිටියේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ය. බවන්ත සහ අංජු ඉසිපතනය පාලනය කරයි පාසල් ක්‍රිකට් … මෙවර තරගයේ දී සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයීය…