ජය සොයන සාන්තුවරයෝ 85 වැනි වරටත් ගැටෙන්නට පෙර

110

කොළඹ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය අතර 85 වැනි වරටත් පැවැත්වෙන සාන්තුවරයන්ගේ සටන වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය මාර්තු මස 1 සහ 2 දෙදින කොළඹ පී. සරා ඕවල් පිටියේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ය. බවන්ත සහ අංජු ඉසිපතනය පාලනය කරයි පාසල් ක්‍රිකට් … මෙවර තරගයේ දී සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයීය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොළඹ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය අතර 85 වැනි වරටත් පැවැත්වෙන සාන්තුවරයන්ගේ සටන වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය මාර්තු මස 1 සහ 2 දෙදින කොළඹ පී. සරා ඕවල් පිටියේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ය. බවන්ත සහ අංජු ඉසිපතනය පාලනය කරයි පාසල් ක්‍රිකට් … මෙවර තරගයේ දී සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයීය…