වැරදුනේ කොතනද?

3497

කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය යනු ‘ශ්‍රී ලංකාවට වැඩියෙන්ම රග්බි ක්‍රීඩකයින් නිපදවූ පාසල’ යයි පැවසීම වරදක් නොවේ. ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමින් පමණක් නොව ජාතික මට්ටමටද ක්‍රීඩකයින් බිහිකළ මෙම පාසලේ නම කනවැකුණු පමණින් “ඉසිපතනේ ද? රගර් ගැහුවද?” යනුවෙන් ප්‍රශ්න කරන අයවලුන්ගෙන් නම් අඩුවක් නැත.  “ඉසිපතනය” නම් රග්බි බලකොටුවේ ඇත්තම කතාව 1960 වසරේදී කොළඹ ග්‍රීන්ලන්ඩ්ස්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය යනු ‘ශ්‍රී ලංකාවට වැඩියෙන්ම රග්බි ක්‍රීඩකයින් නිපදවූ පාසල’ යයි පැවසීම වරදක් නොවේ. ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමින් පමණක් නොව ජාතික මට්ටමටද ක්‍රීඩකයින් බිහිකළ මෙම පාසලේ නම කනවැකුණු පමණින් “ඉසිපතනේ ද? රගර් ගැහුවද?” යනුවෙන් ප්‍රශ්න කරන අයවලුන්ගෙන් නම් අඩුවක් නැත.  “ඉසිපතනය” නම් රග්බි බලකොටුවේ ඇත්තම කතාව 1960 වසරේදී කොළඹ ග්‍රීන්ලන්ඩ්ස්…