“ශ්‍රී ලංකාවට නැගිටින්නට නොදී පහර දෙන්න.” ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පාකිස්තානු සංචාරය ඇරඹෙන්නේ එවන් පිළිගැනීමක් සමඟිනි. සාමාන්‍යයෙන් තරගාවලියකට පෙර වචන හරඹ පෑම ප්‍රතිවාදීන්ට සුපුරුදු කරුණක් වුවත්, හොඳටම පහර කා බිම වැතිරී සිටි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට එවැන්නක් පෑම “අඬන්නට සිටි එකාට ඇහැට ඇඟිල්ලෙන් ඇනීමක්” විය. තත්වය එසේ තිබිය දී හතරවටින් දෝෂදර්ශනයට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

“ශ්‍රී ලංකාවට නැගිටින්නට නොදී පහර දෙන්න.” ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පාකිස්තානු සංචාරය ඇරඹෙන්නේ එවන් පිළිගැනීමක් සමඟිනි. සාමාන්‍යයෙන් තරගාවලියකට පෙර වචන හරඹ පෑම ප්‍රතිවාදීන්ට සුපුරුදු කරුණක් වුවත්, හොඳටම පහර කා බිම වැතිරී සිටි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට එවැන්නක් පෑම “අඬන්නට සිටි එකාට ඇහැට ඇඟිල්ලෙන් ඇනීමක්” විය. තත්වය එසේ තිබිය දී හතරවටින් දෝෂදර්ශනයට…