පළමු ඉනිමේ අනවශ්‍ය Pressure එකක් නොගෙන ක්‍රීඩා කරන්න තමයි බලාපොරොත්තුව- දිමුත්

451

වමතින් පිත්ත හසුරුවන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක දිමුත් කරුණාරත්න, ශ්‍රී ලංකා – පාකිස්තාන සංචාරයට ප්‍රථම සිය ඉන්දීය සංචාර, පාකිස්තාන සංචාරයේ පෙර සූදානම සහ සිය බලාපොරොත්තු පිළිබඳව ThePapare.com වෙත දැක්වූ අදහස්. Sadeera samarawickrama Interview Roshen Silva Interview

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වමතින් පිත්ත හසුරුවන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක දිමුත් කරුණාරත්න, ශ්‍රී ලංකා – පාකිස්තාන සංචාරයට ප්‍රථම සිය ඉන්දීය සංචාර, පාකිස්තාන සංචාරයේ පෙර සූදානම සහ සිය බලාපොරොත්තු පිළිබඳව ThePapare.com වෙත දැක්වූ අදහස්. Sadeera samarawickrama Interview Roshen Silva Interview