පළමු ඉනිමේ අනවශ්‍ය Pressure එකක් නොගෙන ක්‍රීඩා කරන්න තමයි බලාපොරොත්තුව- දිමුත්

504

වමතින් පිත්ත හසුරුවන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක දිමුත් කරුණාරත්නශ්‍රී ලංකා – පාකිස්තාන සංචාරයට ප්‍රථම සිය ඉන්දීය සංචාරපාකිස්තාන සංචාරයේ පෙර සූදානම සහ සිය බලාපොරොත්තු පිළිබඳව ThePapare.com වෙත දැක්වූ අදහස්.

Sadeera samarawickrama Interview