වැස්සේ දියත් වූ තෙවැනි අදියරෙන් ශ්‍රී ලංකාවට අමිහිරි මතක

43
 

ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ තුන්වැනි අදියර අද (29) කොළඹ දී නිමා වූයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සිව්වැනි ස්ථානය හිමිකර දෙමිනි. තරගාවලිය කොළඹ තුරඟ තරග පිටියේ දී පැවැත්විය.  ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හා චීන කණ්ඩායම තුන්වැනි ස්ථානය සඳහා තරග වැදුණු අතර දෙවන අර්ධයේ අවසන් මිනිත්තු කීපයේ දී ප්‍රබල ක්‍රීඩා රටාවක් අනුගමනය කළ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ තුන්වැනි අදියර අද (29) කොළඹ දී නිමා වූයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සිව්වැනි ස්ථානය හිමිකර දෙමිනි. තරගාවලිය කොළඹ තුරඟ තරග පිටියේ දී පැවැත්විය.  ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හා චීන කණ්ඩායම තුන්වැනි ස්ථානය සඳහා තරග වැදුණු අතර දෙවන අර්ධයේ අවසන් මිනිත්තු කීපයේ දී ප්‍රබල ක්‍රීඩා රටාවක් අනුගමනය කළ…