ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින්ට The Hundred තරගාවලියෙත් ඉඩක් නැහැ

308

එංගලන්තයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත The Hundred ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ක්‍රීඩක වෙන්දේසිය ඊයේ (23) පැවති අතර එහි දී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වූ ක්‍රීඩකයන් කිසිවෙකු කිසිදු කණ්ඩායමක් විසින් තෝරාගත්තේ නැහැ. එංගලන්ත ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරන මෙම ක්‍රිකට් තරගාවලිය පසුගිය වසරේ දී පැවැත්වීමට සූදානම් කර තිබූ නමුත් කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

එංගලන්තයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත The Hundred ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ක්‍රීඩක වෙන්දේසිය ඊයේ (23) පැවති අතර එහි දී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වූ ක්‍රීඩකයන් කිසිවෙකු කිසිදු කණ්ඩායමක් විසින් තෝරාගත්තේ නැහැ. එංගලන්ත ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරන මෙම ක්‍රිකට් තරගාවලිය පසුගිය වසරේ දී පැවැත්වීමට සූදානම් කර තිබූ නමුත් කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන්…