මංජුල කුමාර උස පැනීමෙන් අවසන් වටයට

214
Manjula Kumara

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ගෝල්ඩ් කෝස්ට්හි ක්‍රියාත්මක 21 වැනි පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා තරගාවලියේ වඩාත්ම අවධානය යොමු වන ප‍්‍රධානතම ක්‍රීඩා ඉසව්ව ලෙසින් සැලකෙන ජවන හා පිටිය මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය අද (09) සිට ලබන 15 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙනු ඇත. ගෝල්ඩ් කෝස්ට් තරගාවලිය ක්‍රියාත්මක ප්‍රධාන ක්‍රීඩාංගණය වන කරාරා ක්‍රීඩාංගණයේ (මැරතන් ඉසව්ව හැර) එම තරග ඉසව්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ගෝල්ඩ් කෝස්ට්හි ක්‍රියාත්මක 21 වැනි පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා තරගාවලියේ වඩාත්ම අවධානය යොමු වන ප‍්‍රධානතම ක්‍රීඩා ඉසව්ව ලෙසින් සැලකෙන ජවන හා පිටිය මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය අද (09) සිට ලබන 15 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙනු ඇත. ගෝල්ඩ් කෝස්ට් තරගාවලිය ක්‍රියාත්මක ප්‍රධාන ක්‍රීඩාංගණය වන කරාරා ක්‍රීඩාංගණයේ (මැරතන් ඉසව්ව හැර) එම තරග ඉසව්…