මංගල 100 තරගාවලියට ප්‍රේක්ෂක වරම්

115
(wisden)

The Hundred තරගාවලියේ පළමු තරගය එළඹෙන ජූලි 21 වැනිදා කාන්තා කණ්ඩායම් දෙකක් අතර පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කර තිබෙනවා. තරගාවලියේ මංගල තරගය The Oval ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වීමට එංගලන්ත ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය බලාපොරොත්තු වෙනවා. The Hundred තරගාවලියේ තරග කාලසටහන පසුගිය අඟහරුවාදා (23) ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණා. COVID-19 වයිරස ව්‍යාප්තිය නිසා තරගාවලිය වසරකින් කල්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

The Hundred තරගාවලියේ පළමු තරගය එළඹෙන ජූලි 21 වැනිදා කාන්තා කණ්ඩායම් දෙකක් අතර පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කර තිබෙනවා. තරගාවලියේ මංගල තරගය The Oval ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වීමට එංගලන්ත ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය බලාපොරොත්තු වෙනවා. The Hundred තරගාවලියේ තරග කාලසටහන පසුගිය අඟහරුවාදා (23) ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණා. COVID-19 වයිරස ව්‍යාප්තිය නිසා තරගාවලිය වසරකින් කල්…