වඩුමඩුවෙන් බිහි වූ වේගපන්දු යවන්නා “ශිරාන්”

490

බංග්ලාදේශය බලා යන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා එක් වෙන නවතම ක්‍රීඩකයා වන්නේ 28 හැවිරිදි දකුණතින් වේගපන්දු යවන ශිරාන් අනුරුද්ධ ප්‍රනාන්දු ය. මොරටු පුරවරයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට එක් වූ අලුත් ම ක්‍රීඩකයා ගැන ThePapare.com සටහනකි මේ. “දන්න කියන දවස්වල ඉඳල ම මගේ අතේ තිබිල තියෙන්නේ බෝලෙයි, බැට් එකයි. කතාව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

බංග්ලාදේශය බලා යන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා එක් වෙන නවතම ක්‍රීඩකයා වන්නේ 28 හැවිරිදි දකුණතින් වේගපන්දු යවන ශිරාන් අනුරුද්ධ ප්‍රනාන්දු ය. මොරටු පුරවරයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට එක් වූ අලුත් ම ක්‍රීඩකයා ගැන ThePapare.com සටහනකි මේ. “දන්න කියන දවස්වල ඉඳල ම මගේ අතේ තිබිල තියෙන්නේ බෝලෙයි, බැට් එකයි. කතාව…