කුවේට් හිදී පළමු ජයග්‍රහණය නුවර කොල්ලෙකුගෙන්

909
 

ආසියානු පාසල් ක්‍රීඩක බොක්සිං තරගාවලිය නොහොත් ආසියානු පාසල් සම්මේලන කුසලාන බොක්සිං තරගාවලියේ දී අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට පිවිසෙන්නට ශ්‍රී ලංකා පාසල් බොක්සිං ක්‍රීඩකයෙකු සමත් විය. ඔහු පිළිමතලාව ධීරානන්ද විද්‍යාලයේ A. S. ප්‍රේමතිලකයි. කුවේට් සිටි හිදී පසුගිය 03 වැනිදා ඇරඹුණු තරගාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රීඩකයන් 6 දෙනෙකු සහභාගී වේ. ශ්‍රී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ආසියානු පාසල් ක්‍රීඩක බොක්සිං තරගාවලිය නොහොත් ආසියානු පාසල් සම්මේලන කුසලාන බොක්සිං තරගාවලියේ දී අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට පිවිසෙන්නට ශ්‍රී ලංකා පාසල් බොක්සිං ක්‍රීඩකයෙකු සමත් විය. ඔහු පිළිමතලාව ධීරානන්ද විද්‍යාලයේ A. S. ප්‍රේමතිලකයි. කුවේට් සිටි හිදී පසුගිය 03 වැනිදා ඇරඹුණු තරගාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රීඩකයන් 6 දෙනෙකු සහභාගී වේ. ශ්‍රී…