ආසියානු පාසල් සම්මේලන කුසලාන තරගාවලියට 6 දෙනෙක්

197

ආසියානු පාසල් ක්‍රීඩකයින් අතර පැවැත්වෙන මංගල බොක්සිං තරගාවලිය හෙට (03) සිට අගෝස්තු 09 වැනිදා දක්වා කුවේට් රාජ්‍යයේ දී පැවැත්වෙනවා. ඒ සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රීඩකයන් 6 දෙනෙකු කුවේට් බලා යාමට නියමිතයි. තරගාවලිය සඳහා සුදුසු යැයි සැලකෙන්නේ 2005 සහ 2006 වසරවල උපන් ක්‍රීඩකයන්. මේ සඳහා යොදා ගැනෙන බරපන්ති වන්නේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආසියානු පාසල් ක්‍රීඩකයින් අතර පැවැත්වෙන මංගල බොක්සිං තරගාවලිය හෙට (03) සිට අගෝස්තු 09 වැනිදා දක්වා කුවේට් රාජ්‍යයේ දී පැවැත්වෙනවා. ඒ සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රීඩකයන් 6 දෙනෙකු කුවේට් බලා යාමට නියමිතයි. තරගාවලිය සඳහා සුදුසු යැයි සැලකෙන්නේ 2005 සහ 2006 වසරවල උපන් ක්‍රීඩකයන්. මේ සඳහා යොදා ගැනෙන බරපන්ති වන්නේ…