ශ්‍රී ලංකා බොක්සිං ක්‍රීඩකයන්ට ඉන්දුනීසියාවේදී ලෝකඩ පදක්කම් දෙකක්

154
©Sri lankan boxers - ඉන්දික (රූපයේ වමේ) සහ පියල් (රූපයේ දකුණේ)

ඉන්දුනීසියානු ජනාධිපති කුසලාන බොක්සිං තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා බොක්සිං කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකුට ලෝකඩ පදක්කම් දිනාගැනීමට හැකිව තිබෙනවා. තරගාවලිය පැවැත්වුනේ ඉන්දුනීසියාවේ ලබුවාන් බාජෝ හිදීයි. ශ්‍රී ලංකා බොක්සිං කණ්ඩායම දකුණු ආසියාවට පෙර අග්නිදිගට දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලට පෙර පුහුණුවක් ……… යුධ හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන පියල් ධර්මසේන සහ නාවික…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඉන්දුනීසියානු ජනාධිපති කුසලාන බොක්සිං තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා බොක්සිං කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකුට ලෝකඩ පදක්කම් දිනාගැනීමට හැකිව තිබෙනවා. තරගාවලිය පැවැත්වුනේ ඉන්දුනීසියාවේ ලබුවාන් බාජෝ හිදීයි. ශ්‍රී ලංකා බොක්සිං කණ්ඩායම දකුණු ආසියාවට පෙර අග්නිදිගට දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලට පෙර පුහුණුවක් ……… යුධ හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන පියල් ධර්මසේන සහ නාවික…