මන්දානගේ පිතිකරණයෙන් ඉන්දියාවට පහසු ජයක්

285

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා ඉන්දීය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවති පළමු එක්දින ක්‍රිකට් තරගය අද (11) ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ දී පැවැත්විණි. එහිදී ස්ම්රිතී මන්දානාගේ දක්ෂ හා ඉවසිලිවන්ත පිතිකරණය නිසා කඩුලු 9ක් දැවැන්ත ජයක් ලබා ගැනීමට ඉන්දීය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමත් විය. ශ්‍රී ලංකා – ඉන්දීය කාන්තා ක්‍රිකට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා ඉන්දීය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවති පළමු එක්දින ක්‍රිකට් තරගය අද (11) ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ දී පැවැත්විණි. එහිදී ස්ම්රිතී මන්දානාගේ දක්ෂ හා ඉවසිලිවන්ත පිතිකරණය නිසා කඩුලු 9ක් දැවැන්ත ජයක් ලබා ගැනීමට ඉන්දීය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමත් විය. ශ්‍රී ලංකා – ඉන්දීය කාන්තා ක්‍රිකට්…