කිංග්ස්වුඩ් උත්සාහක දිනුම් සංදර්ශනයෙන් මලියදේවය විඩාවට පත්වේ

601

2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ A කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් අද (30) මහනුවර නිත්තවෙල ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වුණේ ප්‍රබල කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලය හා කෝඩුකාර මලියදේව විද්‍යාලය අතරයි. මලියදේව බලාපොරොත්තු සුනුවිසුනු කරමින් ලකුණු 62-09ක් ලෙස තරගය ජය ගැනීමට මිලාන් වීරසිංහගේ නායකත්වයෙන් තරග වැදුණු කිංග්ස්වුඩ් ක්‍රීඩකයෝ සමත් විය. රග්’B’ කාණ්ඩයේ උඩට එන්න ඕන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ A කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් අද (30) මහනුවර නිත්තවෙල ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වුණේ ප්‍රබල කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලය හා කෝඩුකාර මලියදේව විද්‍යාලය අතරයි. මලියදේව බලාපොරොත්තු සුනුවිසුනු කරමින් ලකුණු 62-09ක් ලෙස තරගය ජය ගැනීමට මිලාන් වීරසිංහගේ නායකත්වයෙන් තරග වැදුණු කිංග්ස්වුඩ් ක්‍රීඩකයෝ සමත් විය. රග්’B’ කාණ්ඩයේ උඩට එන්න ඕන…