හර්ෂිතා සහ සිරිවර්ධන ගඟට ඉනි කපයි

23

සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන ICC කාන්තා එක්දින ක්‍රිකට් ශූරතාවයේ තරග 3න් දෙකක් ජය ගැනීමට ඕස්ට්‍රේලියාව සමත් විය.  ඒත් සමඟම ඔවුන් දැනට ක්‍රීඩා කර තිබෙන තරග 17න් තරග 16ක් ජයගෙන පෙරමුණේ පසුවන නිසාවෙන් ඔවුන්ව අභිබවා යන්නට වෙනත් කිසිම කණ්ඩායමකට නොහැකිය. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් ඕස්ට්‍රේලියානුවන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන ICC කාන්තා එක්දින ක්‍රිකට් ශූරතාවයේ තරග 3න් දෙකක් ජය ගැනීමට ඕස්ට්‍රේලියාව සමත් විය.  ඒත් සමඟම ඔවුන් දැනට ක්‍රීඩා කර තිබෙන තරග 17න් තරග 16ක් ජයගෙන පෙරමුණේ පසුවන නිසාවෙන් ඔවුන්ව අභිබවා යන්නට වෙනත් කිසිම කණ්ඩායමකට නොහැකිය. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් ඕස්ට්‍රේලියානුවන්…