ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන්ට නව කොන්ත්‍රාත්තු

151

2020 මැයි මස පළමු වැනිදා සිට බල පැවැත්වෙන පරිදි ජාතික තලයේ සහ නැගී එන සංචිතයේ පසුවන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවන් සඳහා මාස 6ක කාලයක් වලංගු වන පරිදි වාර්ෂික කොන්ත්‍රාත් අලුත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කටයුතු යොදා තිබේ. ඒ අනුව කාණ්ඩ 5ක් යටතේ ක්‍රීඩිකාවන් 35 දෙනෙකු මෙම කොන්ත්‍රාත්තුවට ඇතුළත් කර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2020 මැයි මස පළමු වැනිදා සිට බල පැවැත්වෙන පරිදි ජාතික තලයේ සහ නැගී එන සංචිතයේ පසුවන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවන් සඳහා මාස 6ක කාලයක් වලංගු වන පරිදි වාර්ෂික කොන්ත්‍රාත් අලුත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කටයුතු යොදා තිබේ. ඒ අනුව කාණ්ඩ 5ක් යටතේ ක්‍රීඩිකාවන් 35 දෙනෙකු මෙම කොන්ත්‍රාත්තුවට ඇතුළත් කර…