2020 ආසියානු කුසලානය ලංකාවේ?

3923
Sri Lanka to host 2020 Asia Cup

ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ විධායක කමිටු හමුව අන්තර්ජාල වීඩියෝ සංවාදයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වූ අතර එහි දී මීළඟට පැවැත්වීමට නියමිත ආසියානු කුසලාන විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට සත්කාරකත්වය පිරිනැමීමට පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර ඇත. හිටපු පාකිස්තාන ප්‍රබලයෙක් පුහුණු තනතුරකට මේ වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේ දී ආසියානු කුසලාන විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ විධායක කමිටු හමුව අන්තර්ජාල වීඩියෝ සංවාදයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වූ අතර එහි දී මීළඟට පැවැත්වීමට නියමිත ආසියානු කුසලාන විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට සත්කාරකත්වය පිරිනැමීමට පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර ඇත. හිටපු පාකිස්තාන ප්‍රබලයෙක් පුහුණු තනතුරකට මේ වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේ දී ආසියානු කුසලාන විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට්…