වසීම්ගේ තුරුම්පුවත් අසාර්ථක වෙයි

2

2022 FIFA ලෝක කුසලාන තරගාවලිය හා ආසියානු කුසලාන තරගාවලිය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ තරගාවලියේ දෙවන වටයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහභාගි ව. තවත් තරගයක් ඊයේ (19) ටර්ක්මෙනිස්තානය සමඟින් පැවති අතර එහි දී ගෝල 2-0ක් ලෙස ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට සමත් වූයේ ටර්ක්මෙනිස්තානය යි. SAG යන පාපන්දු කණ්ඩායම නම් කෙරේ දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

2022 FIFA ලෝක කුසලාන තරගාවලිය හා ආසියානු කුසලාන තරගාවලිය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ තරගාවලියේ දෙවන වටයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහභාගි ව. තවත් තරගයක් ඊයේ (19) ටර්ක්මෙනිස්තානය සමඟින් පැවති අතර එහි දී ගෝල 2-0ක් ලෙස ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට සමත් වූයේ ටර්ක්මෙනිස්තානය යි. SAG යන පාපන්දු කණ්ඩායම නම් කෙරේ දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා…