සත්කාරක දේශයට ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවන්ගෙන් ප්‍රහාරයක්

510
 

ආසියානු කාන්තා සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වූ දෙවන තරගය අද (29) දහවල් කාලයේ දී පැවැත්විය. එහි දී දකුණු කොරියානු ක්‍රීඩිකාවන් පරාජය කරමින් ලකුණු 22-05ක් වශයෙන් තරගය ජය ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් සමත් විය.   කාන්තා රග්බි කණ්ඩායම හොංකොං හමුවේ පසු බසියි ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ දෙවන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ආසියානු කාන්තා සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වූ දෙවන තරගය අද (29) දහවල් කාලයේ දී පැවැත්විය. එහි දී දකුණු කොරියානු ක්‍රීඩිකාවන් පරාජය කරමින් ලකුණු 22-05ක් වශයෙන් තරගය ජය ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් සමත් විය.   කාන්තා රග්බි කණ්ඩායම හොංකොං හමුවේ පසු බසියි ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ දෙවන…