සිල්වා සහ දේශප්‍රිය ශ්‍රී ලංකාව අවසන් තරගයට ගෙන එයි

59
 

ශ්‍රී ලංකා, එංගලන්ත සහ ඉන්දීය දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් අතර පැවැත්වෙන තුන් කොන් විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් අද (12) ගොවේ නගරයේ දී පැවති තරගයේ දී එංගලන්ත දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට එරෙහි  කඩුලු 10ක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ සමත් වූහ. ඒ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා, එංගලන්ත සහ ඉන්දීය දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් අතර පැවැත්වෙන තුන් කොන් විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් අද (12) ගොවේ නගරයේ දී පැවති තරගයේ දී එංගලන්ත දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට එරෙහි  කඩුලු 10ක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ සමත් වූහ. ඒ…