1982 සිට ක්‍රියාත්මක වන ශ්‍රී ලංකා – එංගලන්ත එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිවල පැවති 70 වැනි එක්දින ක්‍රිකට් තරගය ප්‍රතිඵලයක් නොමැතිව පසුගිය දා (10) නිමාවට පත්වූයේ තරගයට වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ල වූ බාධා හමුවේ තරගය අතරමැද නතර කරදමමිනි.   වසර 36ක ක්‍රිකට් ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියනු ලබන ශ්‍රී ලංකා – එංගලන්ත එක්දින ක්‍රිකට් ඉතිහාසය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

1982 සිට ක්‍රියාත්මක වන ශ්‍රී ලංකා – එංගලන්ත එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිවල පැවති 70 වැනි එක්දින ක්‍රිකට් තරගය ප්‍රතිඵලයක් නොමැතිව පසුගිය දා (10) නිමාවට පත්වූයේ තරගයට වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ල වූ බාධා හමුවේ තරගය අතරමැද නතර කරදමමිනි.   වසර 36ක ක්‍රිකට් ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියනු ලබන ශ්‍රී ලංකා – එංගලන්ත එක්දින ක්‍රිකට් ඉතිහාසය…