එංගලන්තය පළමු වතාවට ශ්‍රී ලංකාව white wash කරයි

268
Sri Lanka vs England

සංචාරක එංගලන්තය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර කොළඹ SSC පිටියේ දී අද (26) නිමා වූ තෙවන හා අවසන් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයත් ලකුණු 42කින් ජයග්‍රහණය කළ එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වසර 37ක් ඉපැරණි දෙරට අතර ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමක් white wash කිරීමට සමත් විය. එසේම එංගලන්ත ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සංචාරක එංගලන්තය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර කොළඹ SSC පිටියේ දී අද (26) නිමා වූ තෙවන හා අවසන් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයත් ලකුණු 42කින් ජයග්‍රහණය කළ එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වසර 37ක් ඉපැරණි දෙරට අතර ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමක් white wash කිරීමට සමත් විය. එසේම එංගලන්ත ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ…