ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පුවරුවට පයින් ගැසූ ඉන්දීය දෘශ්‍යාබාධිතයෝ

471

ශ්‍රී ලංකා දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ඉන්දීය දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර තරග 3කින් යුත් එක්දින සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරගාවලිය ආරම්භ කරමින් ඊයේ (23) දිල්ලි හිදී පැවති තරගයෙන් කඩුලු 6ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට ඉන්දීය දෘශ්‍යාබාධිත කණ්ඩායම සමත් විය. ඉන්දියාවට 5-0ක පහසු තරග ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකා දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ඉන්දීය දෘශ්‍යාබාධිත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ඉන්දීය දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර තරග 3කින් යුත් එක්දින සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරගාවලිය ආරම්භ කරමින් ඊයේ (23) දිල්ලි හිදී පැවති තරගයෙන් කඩුලු 6ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට ඉන්දීය දෘශ්‍යාබාධිත කණ්ඩායම සමත් විය. ඉන්දියාවට 5-0ක පහසු තරග ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකා දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ඉන්දීය දෘශ්‍යාබාධිත…