භූතාන ක්‍රීඩිකාවෝ ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාඩුව අරගනී

306
Women Football in Bhutan Facebook page

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා පාපන්දු කණ්ඩායම මේ දිනවල භූතානයේ තරග සංචාරයකට එක්ව සිටින අතර එහි දෙවන තරගය අද (26) භූතානයේ තිම්පු හිදී පැවැත්විය. එම තරගයේ දී ගෝල 1-0ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කිරීමට භූතාන කණ්ඩායම සමත් විය.  ප්‍රවීණා අවසන් මොහොතේ ශ්‍රී ලංකාව දිනවයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා පාපන්දු කණ්ඩායම හා භූතාන කාන්තා පාපන්දු කණ්ඩායම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා පාපන්දු කණ්ඩායම මේ දිනවල භූතානයේ තරග සංචාරයකට එක්ව සිටින අතර එහි දෙවන තරගය අද (26) භූතානයේ තිම්පු හිදී පැවැත්විය. එම තරගයේ දී ගෝල 1-0ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කිරීමට භූතාන කණ්ඩායම සමත් විය.  ප්‍රවීණා අවසන් මොහොතේ ශ්‍රී ලංකාව දිනවයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා පාපන්දු කණ්ඩායම හා භූතාන කාන්තා පාපන්දු කණ්ඩායම…