ආරක්ෂක පෙළෙහි දුර්වලතා ශ්‍රී ලංකාව අඩපන කරයි

171

ලබන වසරේ තායිලන්තයේ දී පැවැත්වෙන වයස අවුරුදු 16න් පහළ කාන්තා ආසියානු ශූරතාවය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගයකින් අද (15) ශ්‍රී ලංකාව පරාජයට පත්විය. ඒ ගෝල 4-2ක් ලෙසින් ගුවාම් දේශය හමුවේය. සුදුසුකම් ලැබීමේ තරග අතරින් පළමු වටයෙහි (A කාණ්ඩයෙහි) සත්කාරකත්වය දරන්නේ ශ්‍රී ලංකාව වන අතර එම සියලුම තරග අද (15) සිට මෙම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ලබන වසරේ තායිලන්තයේ දී පැවැත්වෙන වයස අවුරුදු 16න් පහළ කාන්තා ආසියානු ශූරතාවය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගයකින් අද (15) ශ්‍රී ලංකාව පරාජයට පත්විය. ඒ ගෝල 4-2ක් ලෙසින් ගුවාම් දේශය හමුවේය. සුදුසුකම් ලැබීමේ තරග අතරින් පළමු වටයෙහි (A කාණ්ඩයෙහි) සත්කාරකත්වය දරන්නේ ශ්‍රී ලංකාව වන අතර එම සියලුම තරග අද (15) සිට මෙම…