16න් පහළ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා පාපන්දු සංචිතය නම් කෙරේ

121

ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 16න් පහළ කාන්තා පාපන්දු කණ්ඩායම අද (15) ගුවාම් කණ්ඩායමට එරෙහිව AFC වයස අවුරුදු 16න් පහළ කාන්තා පාපන්දු ශූරතා තේරීම් තරගාවලියේ පළමු තරගයට සහභාගී වනු ඇත. තරගය CR&FC ක්‍රීඩාංගණයේ දී පස්වරු 3.00ට පැවැත්වේ. ඉන්දියාවෙන් පහර කෑ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවෝ භූතානය හමුවේ කබලෙන් ලිපට 2018 SAFF වයස අවුරුදු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 16න් පහළ කාන්තා පාපන්දු කණ්ඩායම අද (15) ගුවාම් කණ්ඩායමට එරෙහිව AFC වයස අවුරුදු 16න් පහළ කාන්තා පාපන්දු ශූරතා තේරීම් තරගාවලියේ පළමු තරගයට සහභාගී වනු ඇත. තරගය CR&FC ක්‍රීඩාංගණයේ දී පස්වරු 3.00ට පැවැත්වේ. ඉන්දියාවෙන් පහර කෑ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවෝ භූතානය හමුවේ කබලෙන් ලිපට 2018 SAFF වයස අවුරුදු…