කාසියේ වාසිය පරාජය වූ ශ්‍රී ලංකාව තරගාවලියෙන් ඉවතට

69

2018 SAFF සුසුකි තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව තරගයට පිවිසීමට තිබූ අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඊයේ (9) මග හැරී ගියේ මාලදිවයින හමුවේ කාසියේ වාසිය පරාජය වීම හේතුවෙනි. ශ්‍රී ලංකාවෙන් විශිෂ්ට ක්‍රීඩා රටාවක් 2018 SAFF Suzuki කුසලානයේ ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දුන් දෙවන තරගය ගෝල 0-0ක්… ශ්‍රී ලංකාව B කාණ්ඩයෙන් තරග කළ අතර පළමු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2018 SAFF සුසුකි තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව තරගයට පිවිසීමට තිබූ අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඊයේ (9) මග හැරී ගියේ මාලදිවයින හමුවේ කාසියේ වාසිය පරාජය වීම හේතුවෙනි. ශ්‍රී ලංකාවෙන් විශිෂ්ට ක්‍රීඩා රටාවක් 2018 SAFF Suzuki කුසලානයේ ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දුන් දෙවන තරගය ගෝල 0-0ක්… ශ්‍රී ලංකාව B කාණ්ඩයෙන් තරග කළ අතර පළමු…