තුන්කොන් සටනට යන ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ සංචිතයේ වෙනස්කම් රැසක්

ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ කණ්ඩායමේ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් තරග සංචාරය

5

පසුගිය දා නිමා වූ ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමේ බංග්ලාදේශ තරග සංචාරයට පසුව කොදෙව් දේශයේ පැවැත්වෙන තුන්කොන් එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නිකුත් වී තිබේ.  තරගාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව, බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් 19න් පහළ කණ්ඩායම්වලට අමතරව එංගලන්ත 19න් පහළ කණ්ඩායමත් සහභාගී වේ.  ස්මිත් තමන්ටම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය දා නිමා වූ ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමේ බංග්ලාදේශ තරග සංචාරයට පසුව කොදෙව් දේශයේ පැවැත්වෙන තුන්කොන් එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නිකුත් වී තිබේ.  තරගාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව, බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් 19න් පහළ කණ්ඩායම්වලට අමතරව එංගලන්ත 19න් පහළ කණ්ඩායමත් සහභාගී වේ.  ස්මිත් තමන්ටම…