ස්මිත් තමන්ටම දඬුවම් කර ගනියි

81

දැනට ලොව සිටින අංක 1 ටෙස්ට් පිතිකරුවා වන ස්ටීව් ස්මිත් සංචාරක පාකිස්තානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර පැවති පළමු ටෙස්ට් තරගයේ දී ලකුණු 4ක් වැනි අඩු ලකුණු මට්ටමකට දැවී ගිය නිසා තමන් විසින් තමන් වෙතම දඬුවම් කරගෙන ඇත. බාබර්ගේ සටන්කාමි ශතකය අපතේ හරිමින් ඕස්ට්‍රේලියාව ජය ගනියි සංචාරක පාකිස්තානු කණ්ඩායම සහ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දැනට ලොව සිටින අංක 1 ටෙස්ට් පිතිකරුවා වන ස්ටීව් ස්මිත් සංචාරක පාකිස්තානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර පැවති පළමු ටෙස්ට් තරගයේ දී ලකුණු 4ක් වැනි අඩු ලකුණු මට්ටමකට දැවී ගිය නිසා තමන් විසින් තමන් වෙතම දඬුවම් කරගෙන ඇත. බාබර්ගේ සටන්කාමි ශතකය අපතේ හරිමින් ඕස්ට්‍රේලියාව ජය ගනියි සංචාරක පාකිස්තානු කණ්ඩායම සහ…