ක්‍රීඩකයින් 22ක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දකුණු අප්‍රිකාවට; අලුත් මුහුණුත් ඒ අතර

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරය 2020/21

1315
Sri Lanka tour of South Africa 2020/2021

දෙසැම්බර් 26 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරය සඳහා ක්‍රීඩකයින් 22 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත සංචිතයක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් සහභාගී කරවන බව වාර්තා වේ. මෙම තරගාවලිය සඳහා ICC ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාවලියේ ටෙස්ට් තරග දෙකක් ඇතුළත්ය. ඒ අනුව හෙට (13) සිට මෙම ක්‍රීඩකයින් සියලු දෙනා ජෛව ආරක්‍ෂිත පරිසරයකට (Bio-Secure’ environment)…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දෙසැම්බර් 26 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරය සඳහා ක්‍රීඩකයින් 22 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත සංචිතයක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් සහභාගී කරවන බව වාර්තා වේ. මෙම තරගාවලිය සඳහා ICC ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාවලියේ ටෙස්ට් තරග දෙකක් ඇතුළත්ය. ඒ අනුව හෙට (13) සිට මෙම ක්‍රීඩකයින් සියලු දෙනා ජෛව ආරක්‍ෂිත පරිසරයකට (Bio-Secure’ environment)…