දාබරේගේ උත්සාහය අපතේ යයි

79
CH&FC vs Army SC
 

ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ 13 වන සතියේ තරග ආරම්භ කරමින් CH&FC හා යුධ හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය අද (28) තරග වැදුණේ වැලිසර දී ය. එම තරගයේ දී ලකුණු 27-25ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කිරීමට යුධ හමුදා කණ්ඩායම සමත් විය.  ප්‍රමුඛතම සන්නිවේදන සැපයුම්කරුගෙන් පාසල් රග්බි වසන්තයට නව ජීවයක් 2020 නව පාසල් රග්බි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ 13 වන සතියේ තරග ආරම්භ කරමින් CH&FC හා යුධ හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය අද (28) තරග වැදුණේ වැලිසර දී ය. එම තරගයේ දී ලකුණු 27-25ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කිරීමට යුධ හමුදා කණ්ඩායම සමත් විය.  ප්‍රමුඛතම සන්නිවේදන සැපයුම්කරුගෙන් පාසල් රග්බි වසන්තයට නව ජීවයක් 2020 නව පාසල් රග්බි…