2021 එංගලන්ත තරග කාලසටහනේ ශ්‍රී ලංකාවටත් ඉඩක්

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ එංගලන්ත සංචාරය 2021

519
Sri Lanka to tour England

එංගලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් 2021 වසර සඳහා ඔවුන් සැලසුම් කර තිබෙන ක්‍රිකට් තරගාවලි ලැයිස්තුව ප්‍රකාශයට පත් කළ අතර එහි දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ලෝක එක්දින ශූර එංගලන්තය සමඟ එක්දින තරග තුනක් වෙන් කර ඇත. 2020–22 ICC ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන සුපර් ලීගයේ තරගාවලියක් (ICC Cricket World Cup Super League) වන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

එංගලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් 2021 වසර සඳහා ඔවුන් සැලසුම් කර තිබෙන ක්‍රිකට් තරගාවලි ලැයිස්තුව ප්‍රකාශයට පත් කළ අතර එහි දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ලෝක එක්දින ශූර එංගලන්තය සමඟ එක්දින තරග තුනක් වෙන් කර ඇත. 2020–22 ICC ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන සුපර් ලීගයේ තරගාවලියක් (ICC Cricket World Cup Super League) වන…