දස වසරකට පසු සමස්ථ ලංකා හොකි ශුරතාවය විශාඛාවන්ට

801
 

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද 32වැනි සමස්ථ ලංකා හොකි තරගාවලිය පසුගියදා කොළඹ කෘත්‍රිම හොකි ක්‍රීඩාංගාරයේදි අවසන් විය. දිවයිනේ සියළුම පළාත් නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් තරඟාවලිය සඳහා සහභාගි වි තිබුණි. මෙවර හොකි ශුරතාව තමන් සතු කරගන්නට කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලයේ හොකි ක්‍රීඩිකාවන් සමත් වු අතර වසර 10කට පසු ඔවුන් මෙම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද 32වැනි සමස්ථ ලංකා හොකි තරගාවලිය පසුගියදා කොළඹ කෘත්‍රිම හොකි ක්‍රීඩාංගාරයේදි අවසන් විය. දිවයිනේ සියළුම පළාත් නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් තරඟාවලිය සඳහා සහභාගි වි තිබුණි. මෙවර හොකි ශුරතාව තමන් සතු කරගන්නට කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලයේ හොකි ක්‍රීඩිකාවන් සමත් වු අතර වසර 10කට පසු ඔවුන් මෙම…