ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වන දින පහේ සටනට අයර්ලන්තය සූදානමින්

35

ටෙස්ට් ක්‍රිකට් පිටියට තවමත් ආධුනිකයන් වන අයර්ලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමඟ පළමු වරට දීර්ඝ තරග රටාවෙන් මුණ ගැසීමේ අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හට උදා වී තිබේ. තරගාවලිය ලබන වසරේ පෙබරවාරි මස මෙරට දී ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු සූදානම්  කරමින් පවතින අතර එය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 2020 වර්ෂය ආරම්භ කරමින් තරග වඳින ප්‍රථම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ටෙස්ට් ක්‍රිකට් පිටියට තවමත් ආධුනිකයන් වන අයර්ලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමඟ පළමු වරට දීර්ඝ තරග රටාවෙන් මුණ ගැසීමේ අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හට උදා වී තිබේ. තරගාවලිය ලබන වසරේ පෙබරවාරි මස මෙරට දී ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු සූදානම්  කරමින් පවතින අතර එය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 2020 වර්ෂය ආරම්භ කරමින් තරග වඳින ප්‍රථම…