බංගලියන් නිසා ඉදිරිය අහිමි වූ ශ්‍රී ලංකා දක්ෂතා

95
 

ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් සංවිධානය කරන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සත්කාරකත්වයෙන් යුත් වයස අවුරුදු 19න් පහළ ආසියානු කුසලාන යොවුන් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය දක්වා යෑමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට උත්සාහ කිරීමට තිබූ  අවස්ථාව වර්ෂාව හේතුවෙන් අහිමි වූයේ පැය 5කට වැඩි කාලයක් බංකුවේ සිටිමට සලස්වමිනි.  පන්දුවක් හෝ ක්‍රීඩා නොකරම ශ්‍රී ලංකාව තරගාවලියෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් සංවිධානය කරන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සත්කාරකත්වයෙන් යුත් වයස අවුරුදු 19න් පහළ ආසියානු කුසලාන යොවුන් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය දක්වා යෑමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට උත්සාහ කිරීමට තිබූ  අවස්ථාව වර්ෂාව හේතුවෙන් අහිමි වූයේ පැය 5කට වැඩි කාලයක් බංකුවේ සිටිමට සලස්වමිනි.  පන්දුවක් හෝ ක්‍රීඩා නොකරම ශ්‍රී ලංකාව තරගාවලියෙන්…