ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අනතුරු ඇඟවීමක්!

4

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පාකිස්තාන තරග සංචාරයට පෙර කණ්ඩායමේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් නැවත සොයා බැලීමක් සිදු කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මෙරට රජයෙන් ඉල්ලා තිබේ.  ප්‍රබලයින් රැසක් නොයන පාකිස්තානයට යන නිල ශ්‍රී ලංකා සංචිත ශ්‍රී ලංකාව හා පාකිස්තානය අතර පැවැත්වීමට නියමිත එක්දින හා විස්සයි…. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මෙම තීරණය ගෙන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පාකිස්තාන තරග සංචාරයට පෙර කණ්ඩායමේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් නැවත සොයා බැලීමක් සිදු කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මෙරට රජයෙන් ඉල්ලා තිබේ.  ප්‍රබලයින් රැසක් නොයන පාකිස්තානයට යන නිල ශ්‍රී ලංකා සංචිත ශ්‍රී ලංකාව හා පාකිස්තානය අතර පැවැත්වීමට නියමිත එක්දින හා විස්සයි…. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මෙම තීරණය ගෙන…