ගෙවුනු දවස මාර්තු 10 – රවිඳුව අස්වැසූ සහෝදරත්වයේ සෙනෙහස

345

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුනු දවස”.    ක්‍රිකට්    විශ්ව චතුරංග නායකත්ව ඉනිමක “රන් මහා සටන” නමින් ප්‍රචලිත මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය හා මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන මහා ක්‍රිකට් තරගයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුනු දවස”.    ක්‍රිකට්    විශ්ව චතුරංග නායකත්ව ඉනිමක “රන් මහා සටන” නමින් ප්‍රචලිත මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය හා මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන මහා ක්‍රිකට් තරගයේ…