ගෙවුණු දවස ජුනි 24 – ජනපති, අගමැති, සභාපති අවසන් අසුන් තීරණය වේ

1396

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව “ගෙවුණු දවස”. රග්බි – සාන්ත ජෝසප් සමඟින් අවසන් සටනට සාන්ත පීතරයින් මයිලෝ ජනාධිපති කුසලානයේ අවසන් සටනට තේරී පත්වන දෙවැනි ප්‍රතිවාදියා තේරීම සඳහා වන තරගය ඊයේ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සහ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව “ගෙවුණු දවස”. රග්බි – සාන්ත ජෝසප් සමඟින් අවසන් සටනට සාන්ත පීතරයින් මයිලෝ ජනාධිපති කුසලානයේ අවසන් සටනට තේරී පත්වන දෙවැනි ප්‍රතිවාදියා තේරීම සඳහා වන තරගය ඊයේ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සහ…