ගෙවුණු දවස ජනවාරි 24 – මිනෝද්ගේ ශතකය සමඟින් ලංකාව ගොඩයයි

216

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව “ගෙවුණු දවස”. ක්‍රිකට් – ශ්‍රී ලංකා A ක්‍රීඩකයෝ වේලාසන තරගාවලිය ජය ගනී මිනෝද් භානුක ශ්‍රී ලංකා A ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා එක්වෙමින් ලබා ගත් මංගල ශතකය නොමියෙන මතකයක් බවට පත්වෙමින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව “ගෙවුණු දවස”. ක්‍රිකට් – ශ්‍රී ලංකා A ක්‍රීඩකයෝ වේලාසන තරගාවලිය ජය ගනී මිනෝද් භානුක ශ්‍රී ලංකා A ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා එක්වෙමින් ලබා ගත් මංගල ශතකය නොමියෙන මතකයක් බවට පත්වෙමින්…