ගෙවුණු දවස පෙබරවාරි 20 – ශෙහාන්ට නිදහස් කුසලානය මඟ හැරේ?

211

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුණු දවස”.     ක්‍රිකට්     සුහද තරගයෙන් සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයට ජය සුහද තරගයක් ලෙස පැවැත්වූ තරගයකින් කෝට්ටේ ජනාධිපති විද්‍යාලය වෙන්නප්පුව සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය හමුවේ කඩුලු  10කින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුණු දවස”.     ක්‍රිකට්     සුහද තරගයෙන් සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයට ජය සුහද තරගයක් ලෙස පැවැත්වූ තරගයකින් කෝට්ටේ ජනාධිපති විද්‍යාලය වෙන්නප්පුව සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය හමුවේ කඩුලු  10කින්…