ගෙවුණු දවස පෙබරවාරි 17 – මහනුවරින් ගුවනට දරුණු ප්‍රහාරයක්

182

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුණු දවස”. ක්‍රිකට් – මිතුරන්ගේ සංග්‍රාමය ජය පරාජයෙන් තොරයි මෙරට පාසල් ක්‍රිකට් පිටියට බිග් මැච් වසන්තය කැන්ඳමින් බෝපිටිය ලොයෙලා විද්‍යාලය සහ තුඩැල්ල ක්‍රිස්තුරාජ විද්‍යාලය අතර ප්‍රථම වරට පැවති…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුණු දවස”. ක්‍රිකට් – මිතුරන්ගේ සංග්‍රාමය ජය පරාජයෙන් තොරයි මෙරට පාසල් ක්‍රිකට් පිටියට බිග් මැච් වසන්තය කැන්ඳමින් බෝපිටිය ලොයෙලා විද්‍යාලය සහ තුඩැල්ල ක්‍රිස්තුරාජ විද්‍යාලය අතර ප්‍රථම වරට පැවති…