කොරෝනා තුරන් කරන්න ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් සහයට එයි

44
 

කොරෝනා වයිරසය තුරන් කිරීමට කැප වී කටයුතු කරන පිරිස් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය අත්‍යාවශ්‍ය සනීපාරක්ෂක උපකරණ සහ තවත් ආධාර ලබා දීමේ කටයුත්තක් ඊයේ (24) ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේ දී සිදු කෙරුණි.  පුහුණුකරුවන් රැක ගන්න ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයෙන් සැලැස්මක්! මේ දිනවල පැතිර යන කොරෝනා වයිරසය නිසාවෙන් මෙරට ක්‍රීඩා තරග බොහෝමයක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කොරෝනා වයිරසය තුරන් කිරීමට කැප වී කටයුතු කරන පිරිස් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය අත්‍යාවශ්‍ය සනීපාරක්ෂක උපකරණ සහ තවත් ආධාර ලබා දීමේ කටයුත්තක් ඊයේ (24) ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේ දී සිදු කෙරුණි.  පුහුණුකරුවන් රැක ගන්න ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයෙන් සැලැස්මක්! මේ දිනවල පැතිර යන කොරෝනා වයිරසය නිසාවෙන් මෙරට ක්‍රීඩා තරග බොහෝමයක්…