කමිල් මිෂාර ජයග්‍රාහීව දෙවැනි ශතකයට

0

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ සිංගර් කුසලාන පළමු කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (13) පැවති තරගයක දී කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කමිල් මිෂාර ශතකයක් ලබා ගැනීමට සමත් විය. කෘෘස්පුල්ලේ – අවිශ්ක පළමු දිනයේම ශතක අතරට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ සිංගර් කුසලාන පළමු කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (13) පැවති තරගයක දී කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කමිල් මිෂාර ශතකයක් ලබා ගැනීමට සමත් විය. කෘෘස්පුල්ලේ – අවිශ්ක පළමු දිනයේම ශතක අතරට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර්…