ශ්‍රී ලංකාව සටනක් දී අනුශූරයන් වෙයි

925

අාසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරග මාලාවේ පළමු අදියරේ කුසලාන අනුශූරතාව දිනාගන්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් විය. අවසන් තරගයේදී සත්කාරක හොං කොං කණ්ඩායමට ප්‍රබල සටනක් දෙන්නට ඔවුන් සමත් වුවද, හොං කොං ක්‍රීඩකයින් පළමු අදියරේ කුසලානය සිය රටේම රඳවා ගන්නට සමත් විය. පසුගිය ලිපි: ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අවසන් පූර්ව වටයට අදියර 3කින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

අාසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරග මාලාවේ පළමු අදියරේ කුසලාන අනුශූරතාව දිනාගන්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් විය. අවසන් තරගයේදී සත්කාරක හොං කොං කණ්ඩායමට ප්‍රබල සටනක් දෙන්නට ඔවුන් සමත් වුවද, හොං කොං ක්‍රීඩකයින් පළමු අදියරේ කුසලානය සිය රටේම රඳවා ගන්නට සමත් විය. පසුගිය ලිපි: ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අවසන් පූර්ව වටයට අදියර 3කින්…