ශ්‍රී ලංකාවේ මලල ක්‍රීඩාවට විඩාබර මාසයක් වන අගෝස්තු මාසයේ පාසල් මෙන්ම ජාතික මට්ටමේ තරග රැසක් ද පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඒ අතරට පාසල් මට්ටමේ තරගාවලි 3ක් සහ ජාතික මට්ටමේ තරගාවලි 5ක් ඇතුළත්.  Track එකේ ගෙවෙන ගිම්හාන සැණකෙළිය ජාතික මලල ක්‍රීඩාවේ “මෞලි මංගල්‍ය” ලෙස අප හඳුන්වනු ලබන ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ 97 වන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකාවේ මලල ක්‍රීඩාවට විඩාබර මාසයක් වන අගෝස්තු මාසයේ පාසල් මෙන්ම ජාතික මට්ටමේ තරග රැසක් ද පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඒ අතරට පාසල් මට්ටමේ තරගාවලි 3ක් සහ ජාතික මට්ටමේ තරගාවලි 5ක් ඇතුළත්.  Track එකේ ගෙවෙන ගිම්හාන සැණකෙළිය ජාතික මලල ක්‍රීඩාවේ “මෞලි මංගල්‍ය” ලෙස අප හඳුන්වනු ලබන ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ 97 වන…