වොලිබෝල් කනිෂ්ඨයෝ මියන්මාරයට

643
Sri Lanka Volleyball Team

මියන්මාරයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිත ‘තුන්වැනි ආසියානු 23න් පහළ වොලිබෝල් තරගාවලිය’ සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා 23න් පහළ වොලිබෝල් කණ්ඩායම මේ මස  31 වැනිදා (බදාදා) දිවයිනෙන් පිටත්ව යාමට නියමිතයි. හොංකොං ප්‍රහාරය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව පසුබසී 2019 ආසියානු කාන්තා වයස අවුරුදු 23න් පහළ ….. මෙවර පැවැත්වෙන්නේ ඉතිහාසයේ තුන්වැනි 23න් පහළ තරගාවලියයි.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මියන්මාරයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිත ‘තුන්වැනි ආසියානු 23න් පහළ වොලිබෝල් තරගාවලිය’ සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා 23න් පහළ වොලිබෝල් කණ්ඩායම මේ මස  31 වැනිදා (බදාදා) දිවයිනෙන් පිටත්ව යාමට නියමිතයි. හොංකොං ප්‍රහාරය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව පසුබසී 2019 ආසියානු කාන්තා වයස අවුරුදු 23න් පහළ ….. මෙවර පැවැත්වෙන්නේ ඉතිහාසයේ තුන්වැනි 23න් පහළ තරගාවලියයි.…