දකුණු ආසියානු තරගාවලියට යන පොඩ්ඩෝ නම් කෙරේ

826

එළඹෙන මැයි 5 වැනිදා හා 6 වැනිදා කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වෙන දකුණු ආසියානු කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශූරතා තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන 84 දෙනෙකුගෙන් යුතු ශ්‍රී ලංකා සංචිතය, ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් නිවේදනය කරනු ලැබීය. වේගවත්ම ක්‍රීඩකයා හිමාෂ; ක්‍රීඩිකාව සුගන්ධි 2018 වර්ෂය සඳහා වන ජාතික තේරීම් තරග කොළඹ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

එළඹෙන මැයි 5 වැනිදා හා 6 වැනිදා කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වෙන දකුණු ආසියානු කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශූරතා තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන 84 දෙනෙකුගෙන් යුතු ශ්‍රී ලංකා සංචිතය, ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් නිවේදනය කරනු ලැබීය. වේගවත්ම ක්‍රීඩකයා හිමාෂ; ක්‍රීඩිකාව සුගන්ධි 2018 වර්ෂය සඳහා වන ජාතික තේරීම් තරග කොළඹ…