දසුන්ට කොදෙව් යන්න බැරි වුනේ ඇයි?

168

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ විස්සයි විස්ස නායක දසුන් ශානකගේ විදෙස් ගමන් බලපත්‍රයේ ඇතිවූ ගැටලුවක් නිසා බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් හි පැවැත්වෙන තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වීමට නොහැකි වුනා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නායකයා නොමැතිව කොදෙව් දූපත් බලා පසුගිය දා පිටත්වුනා. තම විදෙස් ගමන් බලපත්‍රය සම්බන්ධයෙන් ඇතිවූ තත්ත්වය පිළිබඳව දසුන් ශානක පසුගිය දා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ විස්සයි විස්ස නායක දසුන් ශානකගේ විදෙස් ගමන් බලපත්‍රයේ ඇතිවූ ගැටලුවක් නිසා බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් හි පැවැත්වෙන තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වීමට නොහැකි වුනා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නායකයා නොමැතිව කොදෙව් දූපත් බලා පසුගිය දා පිටත්වුනා. තම විදෙස් ගමන් බලපත්‍රය සම්බන්ධයෙන් ඇතිවූ තත්ත්වය පිළිබඳව දසුන් ශානක පසුගිය දා…